کلیپ کمین نیروی حزب الله لبنان …

جزئیات کمین برق آسای حزب الله به کاروان نظامی اسرائیل .

 

(بر روی تصویر زیر کلیک فرمائید )

 

 

مطالب مشابه